Informatie categorieën

Op maandag 5 februari 2018 vindt het Sportgala Houten 2017 plaats. Tot 18 december kunnen aanmeldingen worden ingediend voor alle categorieën. We zien graag veel aanmeldingen tegemoet!

De winnaar in elke categorie kan in de twee daaropvolgende jaren niet worden aangemeld/genomineerd. Genomineerden kunnen wel opnieuw worden aangemeld, uiteraard afhankelijk van hun prestaties in het afgelopen jaar. Voor Sporttalent en Sportfoto gelden andere regels, die je terug kunt vinden in de betreffende categorie.

Sporter (man of vrouw)

 • 18 jaar en ouder (ten tijde van de sportprestatie).
 • Woonachtig in Houten. Sporters die in verband met studie en/of training tijdelijk niet in Houten wonen, komen ook in aanmerking voor de titel).
 • De sporter moet een bijzondere prestatie hebben geleverd (bijvoorbeeld een unieke klassering of een kampioenschap, resultaat op nationaal of internationaal niveau).
 • De prestatie kan geleverd zijn op amateurniveau of professioneel niveau.
 • Sportprestatie moet in 2017 geleverd zijn.
 • Zowel individuele sporters als sporters uit een team.

Iedereen die zich heeft aangemeld en jonger is dan 26 jaar kan ook in aanmerking komen voor de OLVB Sporttalenten prijs.

Sporttalent

 • Jonge sporters van maximaal 25 jaar (ten tijde van de sportprestatie).
 • Woonachtig in Houten. Talenten die in verband met studie en/of training tijdelijk niet in Houten wonen, komen ook in aanmerking voor de titel.
 • Op basis van inzet, talent en prestatie een voorbeeld voor andere jeugdige sporters binnen de gemeente Houten.

De Sporttalentprijs wordt uitgereikt door het Onze Lieve Vrouwe Broederschap (OLVB) en bestaat uit een prijs voor het beste sporttalent en een aanmoedigingsprijs. Er worden vanuit het OLVB nog een aantal specifieke criteria gehanteerd:
- Is het talent in kwestie al herkend en erkend door objectieve, professionele buitenstaanders?
- Hoe serieus gaat de kandidaat met zijn/haar talent om?
- Hoe denkt de kandidaat het eventuele prijzengeld te besteden?
Via een motivatiebrief met een onderbouwing wordt gevraagd waarom de sporter in aanmerking komt voor de prijs. Bovenstaande vragen dienen beantwoord te worden in de brief, welke bijgevoegd moet worden bij de aanmelding voor Sporttalent.

De winnaar van de aanmoedigingsprijs kan in de daarop volgende twee kalenderjaren niet in aanmerking komen voor een nieuwe prijs van het OLVB. De Talentprijs kan tevens niet twee keer aan dezelfde persoon worden toegekend.
Iedereen die ouder is dan 18 jaar kan ook in aanmerking komen voor een nominatie Sporter van het Jaar.

Sportploeg

 • Een groep sporters, bestaande uit twee of meerdere personen.
 • De ploeg maakt deel uit van een Houtense sportaanbieder (de sporters hoeven niet woonachtig te zijn in Houten) of minimaal 50% van de sporters uit de ploeg is woonachtig in Houten en actief bij een sportaanbieder buiten Houten.
 • De ploeg moet een bijzondere prestatie hebben geleverd (bijvoorbeeld een unieke klassering of een kampioenschap, resultaat op nationaal of internationaal niveau).
 • De prestatie kan geleverd zijn op amateurniveau of professioneel niveau.
 • De sportprestatie moet in 2017 geleverd zijn.

 Sportcoach

 • Woonachtig in Houten of actief als coach bij een Houtense sportaanbieder
 • Kan coach zijn van zowel een individuele sport als teamsport
 • De sportcoach heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de sportieve vooruitgang en successen, dan wel aan de prestaties van de individuele sporter of het sportteam met wie hij/zij heeft gewerkt in 2017.

Sportvrijwilliger

 • Woonachtig in Houten of actief bij Houtense sportaanbieder.
 • (On)betaald actief voor één of meerdere sportaanbieders of individuele (top)sporters.
 • De vrijwilliger moet een bijzondere bijdrage hebben geleverd bij een sportaanbieder in het jaar 2017.

Sportfoto van het jaar

 • Er moet een Houtens sportmoment op de foto zijn vastgelegd.
 • Zowel amateur fotografen als professionele fotografen mogen foto’s inzenden.
 • Er mogen maximaal drie foto’s per fotograaf worden ingezonden.
 • Foto’s moeten worden aangeleverd als jpg-bestand van goede kwaliteit (minimaal 2272 x 1704 pixels en 4 MB)
 • Er wordt een korte beschrijving van de foto en het moment gegeven, zodat het verhaal erachter duidelijk naar voren komt.

Denk hierbij aan spectaculaire spelmomenten, trouwe vrijwilligers die ijverig aan het werk zijn op het sportcomplex, vertederende mini's of pupillen, treurnis na een degradatie of euforie na het kampioenschap.
Zowel winnaars als genomineerden in vorige edities kunnen ook deze editie foto’s insturen, mits de foto voldoet aan de bovenstaande criteria.
In de categorie Sportfoto van het Jaar wordt enkel gekeken naar de foto en het achterliggende verhaal, niet naar eventuele bijzonderheden van de fotograaf. De jury heeft geen professionele fotografische kennis, waardoor kwaliteit niet het belangrijkste criterium is bij de uiteindelijke nominatie en stemming.  

 

Twitter Box