Sportvrijwilliger van het Jaar 2018

Voor het Sportgala Houten 2018 zijn de volgende vrijwilligers genomineerd:

20181212100234 Baanonderhoudsploeg tc AtalantaBaanonderhoudsploeg TC Atalanta - TC Atalanta
Leeftijd: 63 tot 86 jaar
Waarom genomineerd voor Sportvrijwilliger van het Jaar:

Al geruime tijd bestaat bij TC Atalanta de commissie baanonderhoud. Op dit moment bestaat deze uit een groep van ongeveer 15 gepensioneerde mannen, in leeftijd variërend van 63 tot 86 jaar. Elke maandagmorgen komt de groep bij elkaar om het reguliere onderhoud aan de 13 tennisbanen van de vereniging uit te voeren. Die werkzaamheden zijn divers, maar bestaan voornamelijk uit het bijeenharken en opruimen van afgevallen bladeren, het verdelen van grit en infill over de banen, het egaliseren en het slepen daarvan en het vegen van de lijnen. Daarnaast wordt gezorgd voor de halfjaarlijkse schoonmaak van de afvoergoten en de controle en reparatie van zaken als netten, sleepnetten, lijnborstels, harken, bezems en gritschuivers. 

Een ander belangrijk deel van het werk is het schoonmaken en -houden van het park. Ondanks de aanwezigheid van vele vuilnisbakken blijken er elke week weer vele petflessen, ballenblikken en/of deksels daarvan, bananenschillen, klokhuizen, etensresten e.d. op of naast de baan te zijn gedeponeerd, die uiteraard door de commissie worden opgeruimd, evenals de stoelen, banken en het glas- en aardewerk dat door toeschouwers naar de banen worden gesleept en niet teruggezet. 
De laatste jaren heeft de commissie naast dit reguliere werk ook grotere projecten ter hand genomen. Het gaat dan om het uitvoeren van het jaarlijkse groot onderhoud van de banen, de aan- en verbouw van materiaalhokken, het herstel van beschadigde hekwerken en onderhoud en herstel van het clubhuis. 
Tenslotte zorgt de commissie voor de begeleiding van externe bedrijven, zoals dat voor het beregeningssysteem en dat voor de baanverlichting als deze hun werkzaamheden op het park moeten verrichten. 
En dan is er nog het sociale aspect. Elke maandagmorgen wordt er door de aanwezige commissieleden gezamenlijk koffie gedronken, al dan niet met een (verjaardags)traktatie. En na afloop van de werkzaamheden wordt er nog regelmatig door de leden van de commissie een balletje geslagen. 

 

Bosveld Heijt Hanneke 2Marcel Schouten - TC Atalanta
Leeftijd: 70 jaar
Waarom genomineerd voor Sportvrijwilliger van het Jaar:

Marcel is al ruim 25 jaar vrijwilliger bij TC Atalanta in steeds wisselende functies. Hij heeft het recreatief tennis binnen de vereniging opgezet en altijd levend gehouden. Dat is de coördinatie van al het recreatieve tennis, zoals een openingstoernooi, clubkampioenschappen, 50+ regio competitie enz. Daarnaast is hij 11 jaar actief bestuurslid (algemeen bestuurslid) geweest en coördineert hij de baanonderhoudsploeg.

Marcel heeft zich jarenlang ingezet voor de vereniging in diverse functies. In 2018 heeft hij zijn bestuurstaken overgedragen en heeft het bestuur hem voor al zijn verrichte bestuurswerk benoemd tot erelid.