Op maandag 4 februari 2019 vindt het Sportgala Houten 2018 plaats. De aanmeldtermijn is gesloten en nog voor de kerst worden de genomineerden bekend gemaakt. Houd deze website dan ook goed in de gaten om te lezen wie er tot de genomineerden behoren!

De winnaar in elke categorie kan in de twee daaropvolgende jaren niet worden aangemeld/genomineerd. Genomineerden kunnen wel opnieuw worden aangemeld, uiteraard afhankelijk van hun prestaties in het afgelopen jaar. Voor Sporttalent en Beste Schoolsportinitiatief gelden andere regels, die je terug kunt vinden in de betreffende categorie.

Van de genomineerden wordt gevraagd dat zij maandag 4 februari 2019 beschikbaar zijn voor het bijwonen van het Sportgala Houten 2018 en dat zij in de voorbereiding hierop bereid zijn tijd vrij te maken voor een promotiefilm en extra informatie + fotomateriaal aanleveren bij de organisatie.

Sporter (man of vrouw)

 • 18 jaar en ouder (ten tijde van de sportprestatie).
 • Woonachtig in Houten. Sporters die in verband met studie en/of training tijdelijk niet in Houten wonen, komen ook in aanmerking voor de titel.
 • De sporter heeft een bijzondere prestatie geleverd (bijvoorbeeld een unieke klassering, een kampioenschap of resultaat op nationaal/internationaal niveau).
 • De prestatie kan geleverd zijn op amateur- of professioneel niveau.
 • De sportprestatie moet in 2018 geleverd zijn.
 • Zowel individuele sporters als sporters uit een team kunnen aangemeld worden.

Iedereen die zich heeft aangemeld en jonger is dan 26 jaar kan ook in aanmerking komen voor de OLVB Sporttalenten prijs.


Sporttalent

 • Jonge sporters van maximaal 25 jaar (ten tijde van de sportprestatie).
 • Woonachtig in Houten. Talenten die in verband met studie en/of training tijdelijk niet in Houten wonen, komen ook in aanmerking voor de titel.
 • Op basis van inzet, talent en prestatie een voorbeeld voor andere jeugdige sporters binnen de gemeente Houten.

De Sporttalentprijs wordt uitgereikt door het Onze Lieve Vrouwe Broederschap (OLVB) en bestaat uit een prijs voor het beste sporttalent en een aanmoedigingsprijs. Er worden vanuit het OLVB nog een aantal specifieke criteria gehanteerd:
- Is het talent in kwestie al herkend en erkend door objectieve, professionele buitenstaanders?
- Hoe serieus gaat de kandidaat met zijn/haar talent om?
- Hoe denkt de kandidaat het eventuele prijzengeld te besteden?
Via een motivatiebrief met een onderbouwing wordt gevraagd waarom de sporter in aanmerking komt voor de prijs. Bovenstaande vragen dienen beantwoord te worden in de brief, welke bijgevoegd moet worden bij de aanmelding voor Sporttalent.

Het kan voorkomen dat het OLVB naast een Talentprijs ook een aanmoedigingsprijs uitreikt. De winnaar van de aanmoedigingsprijs kan in de daarop volgende twee kalenderjaren niet in aanmerking komen voor een nieuwe prijs van het OLVB. De Talentprijs kan daarbij niet twee keer aan dezelfde persoon worden toegekend.
Iedereen die ouder is dan 18 jaar kan ook in aanmerking komen voor een nominatie Sporter van het Jaar.


Sportploeg

 • Een groep sporters, bestaande uit twee of meerdere personen.
 • De ploeg maakt deel uit van een Houtense sportaanbieder (de sporters hoeven niet woonachtig te zijn in Houten) of minimaal 50% van de sporters uit de ploeg is woonachtig in Houten en actief bij een sportaanbieder buiten Houten.
 • De ploeg moet een bijzondere prestatie hebben geleverd (bijvoorbeeld een unieke klassering, een kampioenschap of resultaat op nationaal of internationaal niveau).
 • De prestatie kan geleverd zijn op amateur- of professioneel niveau.
 • De sportprestatie moet in 2018 geleverd zijn.

 
Sportvrijwilliger

 • Woonachtig in Houten of actief bij Houtense sportaanbieder.
 • Onbetaald actief voor één of meerdere sportaanbieders of individuele (top)sporters.
 • De vrijwilliger heeft een bijzondere bijdrage geleverd bij een sportaanbieder in de afgelopen jaren.


Beste Schoolsportinitiatief
Sportpunt Houten is op zoek nieuwe of bestaande schoolsportinitiatieven die sport, bewegen en een gezonde leefstijl tijdens schooltijd bevorderen maar nog niet uitgevoerd zijn. Heeft dit initiatief een duwtje in de rug nodig om in het schooljaar 2019-2020 te kunnen starten? 

 • Het betreft een nieuw initiatief wat bewegen en/of een gezonde leefstijl tijdens schooltijd stimuleert.
 • Het betreft een bestaande beweegactiviteit wat een (financieel) steuntje in de rug nodig heeft om tot goede uitwerking te komen op school.
 • Het initiatief initieert een gezonde leefstijl of zorgt voor beweging voor de leerlingen op de school.
 • De basisschool of middelbare school is in Houten gevestigd.

 

Twitter Box