Informatie categorieën

Op maandag 3 februari 2020 vond het Sportgala Houten 2019 plaats. De aanmeldformulieren zijn gesloten en de jury heeft in elke categorie de  genomineerden en winnaars gekozen. 

Genomineerden en winnaars van voorgaande jaren kunnen ook dit jaar opnieuw worden aangemeld, uiteraard afhankelijk van hun prestaties in het afgelopen jaar. Voor Sporttalent van het Jaar gelden andere regels, die je terug kunt vinden in de betreffende categorie.

Van de genomineerden wordt gevraagd dat zij maandag 3 februari 2020 beschikbaar zijn voor het bijwonen van het Sportgala Houten 2019 en dat zij in de voorbereiding hierop bereid zijn tijd vrij te maken voor een promotiefilm en extra informatie + fotomateriaal willen aanleveren bij de organisatie.

Sporter (man of vrouw)

 • 18 jaar en ouder (ten tijde van de sportprestatie).
 • Woonachtig in Houten. Sporters die in verband met studie en/of training tijdelijk niet in Houten wonen, komen ook in aanmerking voor de titel.
 • De sporter heeft een bijzondere prestatie geleverd (bijvoorbeeld een unieke klassering, een kampioenschap of resultaat op nationaal/internationaal niveau).
 • De prestatie kan geleverd zijn op amateur- of professioneel niveau.
 • De sportprestatie moet in 2019 geleverd zijn.
 • Zowel individuele sporters als sporters uit een team kunnen aangemeld worden.

Iedereen die zich heeft aangemeld en jonger is dan 26 jaar kan ook in aanmerking komen voor de OLVB Sporttalenten prijs.


Sporttalent

 • Jonge sporters van maximaal 25 jaar (ten tijde van de sportprestatie).
 • Woonachtig in Houten. Talenten die in verband met studie en/of training tijdelijk niet in Houten wonen, komen ook in aanmerking voor de titel.
 • Op basis van inzet, talent en prestatie een voorbeeld voor andere jeugdige sporters binnen de gemeente Houten.

De Sporttalentprijs wordt uitgereikt door de Onze Lieve Vrouwe Broederschap (OLVB) en bestaat uit een prijs voor het beste sporttalent en een aanmoedigingsprijs. Er worden vanuit de OLVB nog een aantal specifieke criteria gehanteerd:
- Is het talent in kwestie al herkend en erkend door objectieve, professionele buitenstaanders?
- Hoe serieus gaat de kandidaat met zijn/haar talent om?
- Hoe wil de kandidaat het eventuele prijzengeld gaan besteden ter ontwikkeling van zijn/haar sportieve ontwikkeling?

Via een motivatiebrief met een onderbouwing wordt gevraagd waarom de sporter in aanmerking komt voor de prijs. Bovenstaande vragen dienen beantwoord te worden in een brief, welke bijgevoegd moet worden bij de aanmelding voor Sporttalent van het Jaar.

Het kan voorkomen dat de OLVB naast een Talentprijs ook een aanmoedigingsprijs uitreikt, bij voldoende goede inzendingen. De winnaar van de aanmoedigingsprijs kan in de daarop volgende twee kalenderjaren niet in aanmerking komen voor een nieuwe prijs van de OLVB. De Talentprijs kan daarbij niet twee keer aan dezelfde persoon worden toegekend. Iedereen die ouder is dan 18 jaar kan ook in aanmerking komen voor een nominatie Sporter van het Jaar.

Iedereen van 18 jaar en ouder kan ook in aanmerking komen voor een nominatie Sporter van het Jaar.


Sportploeg

 • Een groep sporters, bestaande uit twee of meerdere personen.
 • De ploeg maakt deel uit van een Houtense sportaanbieder (de sporters hoeven niet woonachtig te zijn in Houten) of minimaal 50% van de sporters uit de ploeg is woonachtig in Houten en actief bij een sportaanbieder buiten Houten.
 • De ploeg moet een bijzondere prestatie hebben geleverd (bijvoorbeeld een unieke klassering, een kampioenschap of resultaat op nationaal of internationaal niveau).
 • De prestatie kan geleverd zijn op amateur- of professioneel niveau.
 • De sportprestatie moet in 2019 geleverd zijn.

 
Sportvrijwilliger

 • Woonachtig in Houten of actief bij Houtense sportaanbieder.
 • Onbetaald actief voor één of meerdere sportaanbieders of individuele (top)sporters.
 • De vrijwilliger heeft een bijzondere bijdrage geleverd bij een sportaanbieder in de afgelopen jaren.


Initiatief Special Sports

 • Ondersteuning in het aangepast sporten, de Special Sports
 • Ten behoeve van ondersteuning aan jeugdleden tot maximaal 21 jaar
 • Leden betalen contributie
 • Het betreft extra kosten, die niet zijn opgenomen in de contributie
 • Ondersteuning is voor opstart of nieuw sportaanbod in het aangepast sporten
 • Deze ondersteuning wordt mogelijk gemaakt door de Rotary Club Houten Castellum

Heb jij een aangepast sportaanbod, neem dan contact op met de organisatie van het Sportgala via het contactformulier

 

Twitter Box