Maatschappelijke partners

  • Rotary Club Houten Castellum

Rotaryclub Houten Castellum is een inspirerende club vrienden met een diverse persoonlijke en beroepsmatige achtergrond. Samen zetten zij zich graag in voor Houtense kinderen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij hun ontwikkeling. Dit doen zij met hun hart, hoofd en handen. Door hun kennis, vaardigheden en netwerk kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren aan bestaande en nieuwe initiatieven. Rotary Club Houten Castellum stelt de Stimuleringsprijs van de Special Sports elk jaar beschikbaar en ook in de aankomende editie zal een initiatief gepresenteerd worden.

  • Onze Lieve Vrouwe Broederschap

De Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap (OLVB) bestaat sinds het jaar 1999. De Broederschap zelf heeft een veel langere geschiedenis. In 1479 werd zij gesticht door gegoede burgers van Houten en Schonauwen en had in het verleden zelfs een eigen kapel met altaar en een zilveren Broederschapsbeker. De beker is nog steeds aanwezig in de Pleinkerk. In 1631 werd statutair bepaald dat de Broederschap uitdelingen aan de amen ging houden op zondagen na de preek. De gelden kwamen uit opbrengsten van schenkingen van geld en goederen, waaronder huisjes en grond. Met het inwerkingtreden van de nieuwe sociale wetgeving veranderde ook de vermelde armenzorg in een nieuwe activiteit gericht op de zorg voor activiteiten van jongeren in de gemeente Houten. Het bestuur bestaat uit afgevaardigden van de vier serviceclubs en van de drie kerkgenootschappen in Houten.

Het doel van de stichting is om uit de renteopbrengsten van een startkapitaal van € 300.000,- uitkeringen te doen aan jongeren uit de gemeente Houten tot vijfentwintig jaar, ten behoeve van activiteiten op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied. Dit kunnen zowel individuele als groepsactiviteiten zijn.

In het jaar 2000 hield de Stichting OLVB haar eerste uitdeling op de tweede zaterdag na Pinksteren en deed dat ook in het najaar op de zaterdag die het dichtst lag bij Sint Maarten (11 november). Naast de schenkingen aan individuele jongeren en groepen heeft de OLVB twee speciale, jaarlijkse prijzen ingesteld. Dit zijn de Creativiteitsprijs in de voorjaarsuitdeling en de Sportprijs voor aanstormende sporttalenten. De Sportprijs wordt uitgedeeld tijdens het jaarlijkse Sportgala van de gemeente Houten. Beide prijzen bestaan uit een aanzienlijk geldbedrag en een tinnen replica van de zilveren Broederschapsbeker. De bedoeling is om de prijswinnaars de mogelijkheid te geven om hun talenten professioneel verder te ontwikkelen. De jury’s hebben tevens de mogelijkheid om een aanmoedigingsprijs toe te kennen.

Twee maal per jaar (rond april/mei en september/oktober) roept het bestuur van de OLVB via de (sociale) media de inwoners van Houten op om een aanvraag te doen of iemand voor te dragen voor de prijzen. De aanmeldingen zullen dan worden beoordeeld of zij voldoen aan de voorwaarden.

  • Balletschool Helen Wilsonbshw logo

Ballet is fun, serious fun
Balletschool Helen Wilson biedt de complete balletopleiding voor jong en oud. Een balletschool waar leerlingen de gelegenheid krijgen om
hun zelfvertrouwen en discipline te ontwikkelen. De leerlingen kunnen hun muzikaliteit ontdekken en leren dat je groeit door veel te oefenen.
Een plek waar ze de gelegenheid krijgen om voorstellingen te dansen in een echt theater en kunnen werken aan het vorderen van hun danskwaliteiten.
Maar vooral; waar dansplezier het belangrijkst is.

Balletschool Helen Wilson streeft ernaar lessen van hoge kwaliteit in een vriendelijke en professionele omgeving.
Dit doet Helen om elke leerlingen een verrijkende en stimulerende ervaring te geven en leerlingen de gelegenheid te bieden zich persoonlijk en in dans te kunnen ontwikkelen.

Het is Helen's streven om niet alleen de ballettechniek zelf, maar ook de voldoening en liefde van alles wat bij ballet hoort door te geven. Zo houdt de leerling, danser of geen danser, altijd de liefde voor deze kunstvorm.

To touch, to move, to inspire.
This is the true gift of dance

Impressie van Balletschool Helen Wilson

bbh logo fc page0

  • Big Band Houten

Bigband Houten, opgericht in 2007, is een bijzonder enthousiaste band onder leiding van trompettist Diederik Ruisch.
De band bestaat uit 19 leden, aangevuld met zangeres Daisy Schellekens-Puijk. 

Onder meer door het veelzijdige repertoire van de band weten ze altijd de juiste snaar te raken.
Soul, Blues, Latin en Jazz nummers komen in sneltrein vaart voorbij. Gegarandeerd voetjes van de vloer!

www.bigband-houten.nl – de band

www.ruischmusic.com – de dirigent