Maatschappelijke partners

Onze Lieve Vrouwe Broederschap

De Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap (OLVB) bestaat sinds het jaar 1999. De Broederschap zelf heeft een veel langere geschiedenis. In 1479 werd zij gesticht door gegoede burgers van Houten en Schonauwen en had in het verleden zelfs een eigen kapel met altaar en een zilveren Broederschapsbeker. De beker is nog steeds aanwezig in de Pleinkerk. In 1631 werd statutair bepaald dat de Broederschap uitdelingen aan de amen ging houden op zondagen na de preek. De gelden kwamen uit opbrengsten van schenkingen van geld en goederen, waaronder huisjes en grond. Met het inwerkingtreden van de nieuwe sociale wetgeving veranderde ook de vermelde armenzorg in een nieuwe activiteit gericht op de zorg voor activiteiten van jongeren in de gemeente Houten. Het bestuur bestaat uit afgevaardigden van de vier serviceclubs en van de drie kerkgenootschappen in Houten.

Het doel van de stichting is om uit de renteopbrengsten van een startkapitaal van € 300.000,- uitkeringen te doen aan jongeren uit de gemeente Houten tot vijfentwintig jaar, ten behoeve van activiteiten op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied. Dit kunnen zowel individuele als groepsactiviteiten zijn.

In het jaar 2000 hield de Stichting OLVB haar eerste uitdeling op de tweede zaterdag na Pinksteren en deed dat ook in het najaar op de zaterdag die OLVB transparanthet dichtst lag bij Sint Maarten (11 november). Naast de schenkingen aan individuele jongeren en groepen heeft de OLVB twee speciale, jaarlijkse prijzen ingesteld. Dit zijn de Creativiteitsprijs in de voorjaarsuitdeling en de Sportprijs voor aanstormende sporttalenten. De Sportprijs wordt uitgedeeld tijdens het jaarlijkse Sportgala van de gemeente Houten. Beide prijzen bestaan uit een aanzienlijk geldbedrag en een tinnen replica van de zilveren Broederschapsbeker. De bedoeling is om de prijswinnaars de mogelijkheid te geven om hun talenten professioneel verder te ontwikkelen. De jury’s hebben tevens de mogelijkheid om een aanmoedigingsprijs toe te kennen.

Twee maal per jaar (rond april/mei en september/oktober) roept het bestuur van de OLVB via de (sociale) media de inwoners van Houten op om een aanvraag te doen of iemand voor te dragen voor de prijzen. De aanmeldingen zullen dan worden beoordeeld of zij voldoen aan de voorwaarden.

Big Band Houten

Bigband Houtenjpg

Onder meer door het veelzijdige repertoire van de band weten ze altijd de juiste snaar te raken. Soul, Blues, Latin en Jazz nummers komen in sneltrein vaart voorbij. Gegarandeerd voetjes van de vloer!Bigband Houten, opgericht in 2007, is een bijzonder enthousiaste band onder leiding van hun nieuwe dirigent Miklós Fürst. De band bestaat uit 18 leden, aangevuld met hun, tevens nieuwe, Houtense zangeres Yvonne Noordijk. Met een veelzijdig en gevarieerd repertoire gaan de voetjes ook deze avond weer van de vloer!

Dansstudio Olga van Koningsbrugge

Bij Dansstudio Olga van Koningsbrugge uit Houten staan kwaliteit, creativiteit en oog voor de individuele leerling hoog in het vaandel. Kenmerkend in Olga van Koningsbruggede lessen is het aanleren van een goede en gezonde manier van dansen en bewegen, maar dansplezier en creativiteit spelen een net zo grote rol. In de professionele studio aan Kruisboog 12 geven rijkserkend gediplomeerde docenten les aan dansers van alle leeftijden, peuters tot volwassenen, in stijlen die uiteenlopen van klassiek ballet tot modernde dans en Dancehall. Vanavond op het Sportgala gaat u genieten van de energieke choreografie “Survivor”. Deze choreografie is gemaakt door Annemee Meijer en Merel Naaijkens voor selectiedansers tussen de 13 en 17 jaar oud. Zij trainen al van jongs af aan bij Dansstudio Olga van Koningsbrugge. Een aantal van hen zijn al doorgestroomd naar een professionele dansopleiding.